Tannlegepraksis til salgs - Ytre Enebakk

Modul Praksis til salgs Ytre Enebakk

Avtaler

Det viktigste med en avtale er ofte tiden frem til signering!

Vi har erfaring med at arbeidet frem til signering av en avtale er minst like viktig som den perioden avtalen løper. En gjennomarbeidet avtale reduserer muligheten for konflikt og gir begge parter en forståelse av hva samarbeidet/avtalen egentlig omfatter, hva man egentlig avtaler samt konsekvensene av avtalen. Det er en forutsetning for en god avtale at partene forstår innholdet og har førstehånds eierskap til avtalen – dette oppnås kun gjennom grundig forhåndsarbeid!

Vi bistår ved utarbeidelse av blant annet følgende avtaler:

•    Assistenttannlegeavtaler

•    Salgsavtaler (se også "kjøp/salg av praksisvirksomhet")

•    Ansettelsesavtaler

•    Samarbeidsavtaler

•    Bonusavtaler

•    Aksjonæravtaler

•    Opsjonsavtaler

•    m.m.

Ta kontakt for en uforpliktende prat - det kan lønne seg!

 

Tannlegestatistikken 2019

Modul Tannlegestatistikken 2016 vs2

gutt viser tenner

Ord for dagen

Det meste av det man bekymrer seg for inntreffer aldri.

Ukjent