Tannlegestatistikken

 Tannlegestatistikken

Tannlegestatistikken 2019!

Tannlegestatistikken 2019 (TS 2019) er en bearbeiding av regnskaps- og statistisk materiale fra norske, private tannlege-praksiser. TS 2019 gir et bilde av norsk praksisøkonomi, basert på regnskapsåret 2018. TS 2019 kan benyttes som generell informasjonskilde eller som "benchmarking" for den enkelte praksis. TS 2019 er altså bl.a. et uttrykk for økonomisk prestasjon (lønnsomhet) i norske tannlegepraksiser. Vi oppfordrer til at det tas hensyn til de modifikasjoner av eget regnskap som er nødvendig for en direkte sammenlikning (se forøvrig side 4 i rapporten).

TS 2019 kan også benyttes som et bilde på utviklingen i norsk praksisøkonomi, da det er mulig å sammenlikne med tilsvarende tidligere statistikk.

Over 150 private praksiser har bidratt med data til denne undersøkelsen. Vi utdeler med dette en takk til alle som har deltatt!
Saga Consult AS er TS-sekretariatet og har stått for den praktiske gjennomføringen. Videre er Praksiseierforeningen TiPS (tidligere PeFSPA) og Saga Regnskap Hønefoss AS "medeiere" i prosjektet og har bidratt med verdifull innsats som har muliggjort ferdigstilling av prosjektet.

 

Tannlegestatistikken 2018/2019 finner du her.

 

Bergen - Praksis selges

 Modul Praksis til salgs Bergen Nord

Tannlegestatistikken 2019

Modul Tannlegestatistikken 2016 vs2

gutt viser tenner

Ord for dagen

Det meste av det man bekymrer seg for inntreffer aldri.

Ukjent