Tannlegepraksis til salgs - Ytre Enebakk

Modul Praksis til salgs Ytre Enebakk

Manglende Aksjonærregisteroppgave 2016 - pålegging av tvangsmulkt

Nytt for inntektsåret 2016 - pålegging av tvangsmulkt

Dersom du ikke leverer Aksjonærregisteroppgaven for 2016, har Skatteetaten vedtatt å pålegge en daglig tvangsmulkt.
Dersom oppgaven for 2016 ikke blir levert innen fristen, får man et varsel og vedtak om pålagt tvangsmulkt i løpet av få dager. Vedtaket inneholder informasjon om hvilken dag mulkten starter fra.

Mulkta utgjør kr 2 098,- per dag. Den samlede tvangsmulkten kan ikke overstige kr 52 450,-.

Tannlegestatistikken 2019

Modul Tannlegestatistikken 2016 vs2

gutt viser tenner

Ord for dagen

Sjømannen ber ikke om medvind - han lærer seg å seile.

Gustaf Lindborg