Nye unntak fra beskatning av lån som utbytte

Lån til aksjonær har tidligere vært ansett som utbytte. Det er nå vedtatt unntak fra disse reglene!

Lån og kreditter fra selskap til personlig aksjonær ble fra 7. oktober 2015 skattemessig regnet som utbytte. Dette gjelder nye lån/kreditter (etter 7. oktober 2015) og i noen tilfeller eldre lån/kreditter. Finansdepartementet har nå vedtatt en forskrift med unntak fra disse reglene. Unntakene omfatter blant annet kreditt under kr 100.000 som innfris innen 60 dager etter at kreditten ble gitt. Unntakene får tilbakevirkende kraft fra 7. oktober 2015. 

Aksjonæroppgavene for 2015 skulle innleveres før unntaksreglene ble vedtatt. Dette innebærer at du kan bli skattlagt for mer enn det som nå er omfattet av reglene. Hvis du på aksjonæroppgaven for 2015 oppga lån/kreditter som nå er unntatt for skatteplikt, bør du derfor sende inn en ny aksjonæroppgave. Ta kontakt med din regnskapsfører om du er usikker på om dette gjelder deg.

Endringsforsikriften

Bergen - Praksis selges

 Modul Praksis til salgs Bergen Nord

Tannlegestatistikken 2019

Modul Tannlegestatistikken 2016 vs2

gutt viser tenner

Ord for dagen

Noe av det beste ved å si sannheten er at du ikke trenger å huske hva du sa.

Ukjent